Data-integratie en integriteit

API-management en applicatie-integratie

Realtime applicatie-integratie geherdefinieerd

Moderne opties voor de verbonden wereld van vandaag

Met de aanval van nieuwe technologieën, mobiel, IoT, datawarehouses en digitaal, ontstaan er nieuwe uitdagingen voor applicatie-integratie. Het Omni-Gen-datamanagementplatform biedt zowel applicatie- als data-integratie, elimineert aangepaste integratiecode en vervangt deze door de eenvoudige montage en configuratie van pasklare componenten.

 

 • Integreer applicaties, services en API’s zonder vereiste codering
 • Verbind en integreer snel apparaten, data en applicaties binnen en buiten uw organisatie
 • Vereenvoudig gecompliceerde uitdagingen voor applicatie-integratie – in de cloud of op locatie
 • Zorg voor consistentie van data en governance tussen operationele applicaties met ingebouwde best practices
 • Krijg toegang tot nieuwe soorten data en meer databronnen dan eender welke andere oplossing
 • Bereik een naadloos platform voor databeweeglijkheid en schaalbaarheid
 • Stimuleer de groei en verbeter de prestaties door veilige synchronisatie van informatie met externe partners
 • Schakel datamanagement, integratie en BI-expertise in met duizenden toepassingen

Voornaamste functies

Maatregelen om ongeautoriseerde wijzigingen te voorkomen

 • Ondertekende interne configuratiebestanden die ongeoorloofde wijzigingen voorkomen
 • Ondertekende, door de gebruiker gemaakte applicaties die ongeoorloofde applicatie-updates voorkomen

Hoogwaardige berichtenbus, uitbreidbare bibliotheek met vooraf gemaakt stappenplan, een verscheidenheid aan beveiligingsfuncties en veilige communicatie volgens de standaarden binnen de branche

 • Hoogwaardige, beveiligde berichtenbus voor stapsgewijze behandeling van berichten
 • Uitbreidbare bibliotheek met vooraf gebouwd, getest en configureerbaar stappenplan die het verwerken van berichten mogelijk maakt
 • Verscheidene beveiligingsfuncties voor ondertekening & versleuteling van gegevens (d.w.z. DSIG, XAdES, SAML, AES, etc.)
 • Veilige communicatie middels AS2, HTTP/SFTP/S, SFTP en meer
 • Volledige ondersteuning voor PKCS11/PKCS12-interfaces
 • Een reeks ondersteunde verificatie-/autorisatiesomgevingen
 • Ondersteuning bij whitelists & blacklists voor datacommunicatie
 • Ondersteuning bij het verweken van gegevens achter de firewall

Load balancing, meerdere servers en beperkte tot geen onderbreking van de productie door het gebruik van statistieken en het isoleren en oplossen van knelpunten

 • Ondersteuning bij on-boarding van een nieuwe server voor horizontale en verticale schaling zonder onderbreking van de productie
 • Veilige communicatie tussen kanalen en meerdere servers
 • Geoptimaliseerde load balancing en berichtafhandeling op meerdere servers
 • Optimalisatieopties voor doorvoer van geheugengebruik
 • Volledige statistische audit voor het isoleren van knelpunten en het optimaliseren van prestaties

Hoogwaardige back-up en actieve/passieve en actieve/actieve configuratieondersteuning

 • Ingebouwde back-up
 • Actieve/passieve & actieve/actieve configuratieondersteuning
 • Bestand- en databasearchief
 • Volledig eigendomsrecht van het bericht totdat het gereed is

Bevat ondersteuning voor volledige streaming

Configureerbare audits tot het moment van de transactie en aanpasbare velden voor monitoring

 • Bewaking van de levenscyclus van een transactie terwijl deze via meerdere kanalen en servers wordt verwerkt
 • Volledige en configureerbare audit van transacties
 • Aanpasbare gebruikersgestuurde velden voor monitoring
 • Het volgen van de status van enkele of meerdere transacties tegelijk
 • Ondersteuning bij het opnieuw indienen van berichten aan het begin of halverwege het verwerkingsproces

Volgens de standaard binnen de branche, standaard- en native API's

 • Ondersteuning voor standaardinterfaces binnen de branche zoals SOAP/REST voor externe communicatie
 • Toegang tot iSM-services via standaard- en native API's
 • Volledig gedocumenteerde API's van programmeurs voor maatwerk en verrijking
 • Implementatie van iSM-processen als opvraagbare componenten voor de externe systemen
 • Uitbreidbare scripting voor berichten

Draait onder YARN waardoor bronbeheer op basis van Hadoop mogelijk is

 • Draait onder YARN waardoor bronbeheer op basis van Hadoop mogelijk is
 • AVRO- en HDFS-services voor bi-directionele communicatie
 • Eigen kanalen voor gebruik van de iWay Big Data Integrator

Omvat SWIFT, HIPAA, X12, EDIFACT, HL7 oplossingen

Profielen in een webgebaseerde interface voor gegevensverwerking met naadloze onboarding van nieuwe partners

 • Naadloos onboarding van nieuwe partners zonder dat de applicatie opnieuw moet worden opgestart
 • Volledige audit van wijzigingen in profielen
 • Aangepaste en uitbreidbare informatie over partnerprofielen
 • Routing tussen partners
 • Ondersteuning bij industriestandaard en bedrijfseigen berichttypen
 • Gedeeld gecentraliseerd systeem voor meerdere applicaties vereenvoudigt het onderhoud

Eenvoudig proces waarmee zakelijke gebruikers veelgebruikte hulpprogramma's zoals Excel en Google docs kunnen gebruiken

 • Dynamische configuratie via verwijzing naar externe systemen
 • Hiermee kunnen zakelijke gebruikers veelgebruikte hulpprogramma's zoals Excel en Google docs gebruiken
 • Extern geconfigureerd configuratiebeheer

Voor ontwikkelaars van Eclipse die gebruikmaken van gecentraliseerd componentbeheer en vooraf geconfigureerde componenten en proceslogica voor het stroomlijnen van de inspanningen

 • Eclipse-gebaseerde ontwikkelaarsomgeving met een vertrouwde en intuïtieve interface
 • Gemakkelijk te integreren in bestaande Eclipse-gebaseerde omgevingen
 • Aangepast en gecentraliseerd componentbeheer via Library maakt hergebruik van vooraf geconfigureerde componenten en proceslogica mogelijk
 • Ondersteuning voor meerdere runtime-omgevingen
 • Hetzelfde framework-interface voor integratie en integriteit (Data Quality/Master Data Management) vereenvoudigt de levenscyclus van ontwikkelaarsomgeving
 • Volledige ondersteuning voor integraal werken met andere Eclipse-gebaseerde omgevingen

Voor meerdere ontwikkelaars die parallel werken met gecentraliseerd projectbeheer en versiebeheer, inclusief wizards voor een snelle implementatie

 • Volledige ondersteuning voor Source Control Management maakt gecentraliseerd projectbeheer en versiebeheer mogelijk
 • Met Teamwork kunnen meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd aan hetzelfde project werken, zoals het versnellen van de ontwikkeling & implementatie, terwijl het werk tegelijkertijd wordt gevolgd
 • Op een wizard gebaseerd implementatieproces maakt een snelle implementatie mogelijk
 • Op ANT & Maven gebaseerde scripted implementatie & applicatie
 • Software Development Kit (iSDK)
 • Volledige ondersteuning bij op ANT en Maven gebaseerde implementatie via een scripted interface maakt snelle integratie in bestaande enterprise build-systemen mogelijk
 • SDK vereist geen kennis van integratie- of Runtime-omgeving en is geoptimaliseerd voor gebruik in de praktijk voor Black-Box-toepassingsbeheer
 • Uitbreidbare scripting API's voor open integratie