Our Customers

Diakonessenhuis

Een passend antwoord op de toenemende informatievraag Aanpak: Bewijzen in een ‘Proof of Concept’ in 5 dagen: een portal bouwen die on-demand operatierapportages levert (statistisch, logistiek, procesmatig) voor geautoriseerde gebruikers van het ziekenhuisinformatiesysteem, CS-EZIS van ChipSoft.