Learn

Blockchain

Een blockchain is een systeem dat dienst doet als een historisch overzicht van een reeks transacties.

Een blockchain is een gedistribueerd, cryptisch beveiligd en fraudebestendig systeem dat door een aantal entiteiten of partijen wordt gedeeld.
Vertrouwen, verantwoordelijkheid, transparantie en veiligheid vormen de basis van blockchain-technologie - een gedecentraliseerd, uiterst schaalbaar en veerkrachtig systeem.
De inhoud binnen blockchain kan niet worden veranderd en wordt onderworpen aan een volledig audittraject. Hierdoor zijn is de inhoud 100% waar, waardoor er vertrouwen tussen meerdere deelnemers ontstaat.
Information Builders ontwikkelt blockchain-applicaties die alleen door gebruikers met de juiste rechten kunnen worden gebruikt.

iWay Service Manager (iSM) biedt geïntegreerde ondersteuning voor blockchain- en Distributed Ledger Technology (DLT)-toepassingen.
De integratiemogelijkheden werken samen met Hyperledger Fabric, Ethereum en andere frameworks. iSM biedt interoperabiliteit tussen ongelijksoortige blockchain- en DLT-netwerken, en integreert met andere bedrijfstoepassingen om zoekopdrachten en analyses uit te voeren.
Het WebFOCUS BI- en Analytics-platform van Information Builders kan ook worden geïntegreerd voor aangepaste portals, dashboards, trendanalyses en rapporten.

Blockchain-technologie is buitengewoon krachtig, flexibel, betrouwbaar en veilig.
Blockchain registreert de transacties, zoals de uitwisseling van activa of data, tussen de deelnemers in het netwerk en wordt opeenvolgend in blokken gegroepeerd.
Elk blok is aan het vorige blok gekoppeld.

iWay Service Manager (iSM) van Information Builders werkt met en naast particuliere op toestemming gebaseerde blockchain-applicaties (Hyperledger Fabric, Ethereum en andere frameworks) om naadloos samen te werken.
Gebruik iSM voor het zoeken naar en het verwerken van transacties om afhandelen in realtime mogelijk te maken en de juiste processen te activeren om de gebeurtenissen in uw applicatie te integreren.

Met iSM kunnen organisaties services maken, opstellen en beheren, ongeacht of deze worden gebruikt als webservices, API's of via andere interfaces.
Door organisaties te helpen bestaande toepassingen en infrastructuurinvesteringen te hergebruiken, legt iSM de basis voor een snel inzetbare en gemakkelijk te onderhouden servicegeoriënteerde en gebeurtenisgerichte architectuur voor Blockchain.

De manier waarop wij gebeurtenissen binnen het proces sorteren en in een wachtrij plaatsen, helpt mogelijke fouten in de volgorde van gebeurtenissen die in de blockchain zijn gepost te elimineren. iSM neemt de meeste technische problemen weg die zich tijdens de integratie van blockchain kunnen voordoen.

De manier waarop wij gebeurtenissen binnen het proces sorteren en in een wachtrij plaatsen, helpt mogelijke fouten in de volgorde van gebeurtenissen die in de blockchain zijn gepost te elimineren.

Ontdek hoe iWay met blockchain-integratie omgaat.

Wilt u uw data en apps snel en zonder code integreren?